Hvordan?

Som team er I helt unik og har størst udbytte af et forløb sat sammen helt særligt til jer.

Her er et eksempel på hvordan det kunne se ud:

Dette forløb er designet til det team, der endnu har til gode at afklare deres fælles værdier, deres vision og at arbejde med et eller flere specifikke mål. der kan være tale om det helt nye team, eller teamet der har arbejdet sammen længe.

Vi vil eksempelvis have 3 teamsessions af op til 3 timers varighed over en kortere periode, der aftales individuelt.
Hver session har sit fokusområde:
1. session: Udarbejdelse af teamcharter og spilleregler, der udtrykker og beskriver teamets fælles værdier og regler for samarbejdet. Her skaber teamet et kraftfuldt fundament og opnår klarhed over, hvad teamet internt står for og hvordan teamet ønsker at være overfor hinanden.
2. session: Her er der fokus på at skabe en fælles vision og mission for teamets arbejde. Til forskel for teamcharteret, er der her tale om det som teamet træder ud i verden med. Hvilken fremtid og forandring er det teamet ønsker at skabe sammen og hvordan.
3. session: Her vælges et mål (nyt eller allerede eksisterende), som teamet ønsker at nå på en effektiv og tilfredsstillende måde. Sammen med teamcoach, defineres målet og de skridt teamet nødvendigvis må tage, for at få succes og sammen laver vi en bullet proof plan, med action points, deadlines og klare aftaler.

Ofte har det enkelte team naturligvis flere mål de ønsker at nå sammen. Mange vælger derfor, at booke flere sessioner hvor der arbejdes målrettet, struktureret og konstruktivt, med kraftfuld støtte fra teamcoachen.
Såvel teamcharter som vision, er redskaber der kan bruges og relateres til, ved alle de mål teamet sætter op og ved de udfordringer selv de mest ekstraordinære teams møder.

Som teamcoach styrer Strømsk Coaching processen og sammen skaber vi en tilstand af fællesskab, hvor teamet bygger på hinandens viden, erfaring og ideer og skaber sammen, til gavn for kunder, organisation, teamet og den enkelte medarbejder.

PRISER OG BETINGELSER

Strømsk Coaching tilbyder en indledende samtale (eventuelt flere) med teamleder/teamansvarlige, hvor vi sammen undersøger hvad der er brug for i teamet. Denne samtale er naturligvis gratis og absolut uforpligtende og Strømsk Coaching kommer gerne til jer.

PRISEKSEMPLER:

Enkeltstående sessioner af 3 timers varighed 17.600,-

Gælder for teams op til 10 teammedlemmer. For hvert ekstra teammedlem tillægges prisen 10%
Inklusiv forberedelse og eventuelle materialer, samt forventningsafstemning inden og evaluering efter hver session med teamleder/teamansvarlige.

3 sessioner af 3 timers varighed 49.800,-
Gælder for teams op til 10 teammedlemmer. For hvert ekstra teammedlem tillægges prisen 10%
Inklusiv forberedelse og eventuelle materialer og transport, samt forventningsafstemning inden og evaluering efter hver session med teamleder/teamansvarlige.

1:1 coaching for teamleder og teammedlemmer? Når I booker et teamforløb, sætter Strømsk Coaching meget gerne et tilbud sammen, der også indeholder denne mulighed.

Alle priser er opgivet eksklusiv moms.

Faktura fremsendes umiddelbart efter bookning.
Som udgangspunkt kan et bestilt og bekræftet forløb ikke afbestilles.
Ønsker I ikke at gennemføre, faktureres 25% af det fulde beløb uanset. Sker afbuddet mindre end 2 uger inden vores første session/workshop, faktureres 75% af det fulde beløb.
Sker afbuddet mindre end 48 timer inden vores første session/workshop, faktureres det fulde beløb.

For bookning eller spørgsmål, kontakt mig på 20971637, winnieschildknecht@hotmail.com eller brug kontaktformularen øverst til højre her på siden.

error: Content is protected !!