Teamcoaching

Uanset om et team er velfungerende eller præget af konflikter, er teamcoaching en yderst inspirerende og udbytterig proces for det team, der ønsker at arbejde forenet og målrettet. Teamcoaching er for de teams, virksomheder og arbejdspladser der sætter trivsel og arbejdsglæde højt. Og som ved at netop dette, er en forudsætning for en udviklende, bæredygtig, innovativ og ekstraordinær fremtid.
Når coaching introduceres i en virksomhed, resulterer det i en række positive gevinster hos medarbejderne; øget engagement og ansvarsfølelse, øget trivsel og arbejdsglæde, læring og udvikling, kreativitet, fokus, optimal kompetenceudnyttelse, loyalitet og stigende teamånd. Coaching opbygger og styrker såvel personlige som sociale kompetencer og færdigheder.
Gennem teamcoachingforløbet, skabes der et fælles fundament baseret på teamets fællesværdier.
At kende værdierne i jeres teamet, optimerer den måde hvorpå I går til opgaverne og udfordringerne i dagligdagen. At sætte rammer op for samarbejdet og have klare aftaler bliver ofte forbigået i en travl hverdag. Ikke desto mindre, er det netop dette fælles fundament teamet til hver en tid kan vende tilbage til, uanset udfordringen eller opgaven. Det er med andre ord, limen i teamet. Det må ikke blot være opgaven der binder teamet sammen, men i særdeleshed også det helt unikke der er gældende for hvert enkelt team.
I teamcoaching udfordres teammedlemmerne til selvrefleksion, dialog, samarbejde og indgåelse af aftaler der støtter teamet til at nå sin ønskede tilstand og udvikle evnerne til at frigive kreativitet og synergi, opnå nye indsigter og komme i mål på en langt mere effektiv og tilfredsstillende måde.

Når I booker Strømsk Coaching, får I en teamcoach der ved, at I som team allerede er yderst kompetente. Der er med andre ord ikke noget galt eller noget der skal fixes, men teamcoachen hjælper teamet med at få øje på, hvad det er der forhindrer jer i at performe, trives optimalt og være absolut konstruktive. Når forhindringerne er klare, kan I som team arbejde med at belyse jeres udfordringer og skabe den rette løsning for jer. Strømsk Coaching kommer med andre ord, ikke med løsningen, men er facilitator og finder den sammen med teamet. Og når løsningen og de nye muligheder kommer indefra, byggende på de ressourcer der allerede er til stede i teamet, er den langtidsholdbar og tilgængelig også i nye udfordringer.
Et teamcoachingforløb er absolut mest effektivt, når coachen er med indtil teamet har implementeret de nye indsigter, samarbejdsformer og aftaler. Som mennesker, har vi generelt en tendens til let at falde tilbage i vore gamle kendte mønstre. Når vi skaber forandringer og bryder mønstre, er der ingen quick fixes. Vi må nødvendigvis være grundige og omhyggelige og med en teamcoach der følger og støtter jeres proces, sikrer I implementeringen og dermed de bedste resultater.

error: Content is protected !!